ZDARMA doprava při nákupu od 5.000,- Kč

 

Licence

Tato licence je vydána k užití autorského díla dle $2 autorského zákona, dále jen Dílo.
Veškerá poskytnutá Díla jsou vázaná autorským právem.
Tato licence specifikuje rozsah nakládání s Dílem nabyvatelem autorské kopie, nebo autorské rozmnoženiny.

Slovesné, hudební a hudebně dramatické dílo poskytnuté na pevném audio nosiči (převážně CD disk)
je možné v plném rozsahu používat k individuální reprodukci nabyvatelem nosiče Díla,
dále i k veřejné reprudkci, pakliže taková reprodukce nebude součástí komerčního projektu,
nebo jiného způsobu monetizace, při které by takové Dílo bylo součástí případného programu.
Nosič s Dílem (převážně CD disk) není povoleno kopírovat za účelem vytváření rozmnoženin,
ani jinak s Dílem nakládat za účelem jeho dalšího šíření, nebo prodeje rozmnoženin.
Není povoleno vytváření digitálních audio souborů z nosiče Díla za účelem jeho šíření vyjma
případu vlastního užití takových digitálních souborů nabyvatelem autorské rozmnoženiny, který je užívá
v souladu s touto licencí jako jedinou vlastní kopii zakoupeného nosiče Díla pro užití v jiném zařízení,
než je zpravidla CD přehrávač. V takovém případě platí ochrana autorského díla i pro takto vytvořené
digitální soubory jako celek společně s původním nosičem Díla. Pokud se nabyvatel nociče Díla jej rozhodne
prodat, je povinen smazat případné digitální soubory vytvořené jako jedinou vlastní kopii nosiče Díla,
neboť prodejem takového originálního nosiče Díla pozbývá práva k užití autorského díla obsaženého na nosiči
ve všech jeho podobách.

Slovesné, hudební a hudebně dramatické dílo poskytnuté v elektronické formě prostřednictvím
digitálních audio souborů (převážně MP3 soubory) je možné v plném rozsahu používat k individuální
reprodukci nabyvatelem nosiče Díla, dále i k veřejné reprudkci, pakliže taková reprodukce nebude
součástí komerčního projektu, nebo jiného způsobu monetizace, při které by takové Dílo bylo součástí
případného programu.
Digitální audio soubory s Dílem (převážně MP3 soubory) není povoleno kopírovat za účelem vytváření rozmnoženin,
ani jinak s Dílem nakládat za účelem jeho dalšího šíření, nebo prodeje rozmnoženin.
Není povoleno vytváření hudebního nosiče Díla z digitálních hudebních souborů za účelem jeho šíření ani pro
případné vlastní užití takového nosiče Díla nabyvatelem autorské rozmnoženiny. Na původní digitální audiosoubory
se vztahuje ochrana autorského díla včetně zákazu pořizování kopií. Nabyvatel může uchovávat a vlastnit vždy pouze
tolik kopií digitálních audiosouborů, kolik si jich zakoupil od vlastníka, nebo poskytovatele autorských práv.
Dílo poskytnuté nabyvateli v elektronické formě prostřednictvím digitálních audio souborů (převážně MP3 soubory)
nesmí nabyvatel prodat ani jinak poskytnout jiné osobě. Práva k užití autorského díla jsou nepřenosná a nezaměnitelná.