k objednávce nad 5.000,- Kč doprava zdarma

Ochrana osobních údajů – GDPR

Vážení zákazníci,
abychom Vám v internetovém obchodě www.ekolinek.cz mohli nabídnout naše produkty, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Respektujeme vaše soukromí a osobní údaje zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.
Správcem osobních údajů je Iveta Drobná, bydlištěm Nerudova 230, Nejdek, 362 21 Nejdek 1, IČ 07915624.

Bezpečnost

Správce osobních údajů přijímá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránil u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

Právo na informace

Pokud máte otázky, týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@ekolinek.cz, kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.
Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
• budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
• plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
• umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace o zasílání newsletteru, nebo na realizaci objednávky při nákupu zboží v e-shopu.

Použití a postoupení osobních údajů

Vložením osobních údajů na naše webové stránky souhlasíte se zasíláním obchodních informací. Vaše osobní údaje používáme pro účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu a na marketingové účely, a to v nezbytně nutném rozsahu.
Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci jsou vázáni diskrétností a mlčenlivostí (účetní, správce webu a dopravci).
Možnost odhlášení
Chceme vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách. V případě e-mailové komunikace se z odběru novinek můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu. 

Cookies

Používáme cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a aby mohli tak optimálně upravovat webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Účel zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů:
● plnění smlouvy při nákupu na e-shopu
● vedení účetnictví
● marketing – zasílání newsletterů

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás  prostřednictvím e-mailu: info@ekolinek.cz. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to plné právo. V takovém případě vymažeme  veškeré vaše osobní údaje z našeho systému  i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. Tento souhlas se týká pouze fyzických osob, ne právnických. V obou případech můžete ukončit odběr našich  e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.